Nederlands   Nederlands   Nederlands  
Laatste nieuws

NOV 2013 - MBO, HBO- en WO- geschoolde mensen zoeken en vinden via SWI een stageplaats en/of een baan. Lees meer.

NOV 2013 - SWI is bezig met het inrichten van een compleet nieuw vakgebied, composiet. Lees meer.

NOV 2013 - SWI en WERKEN.FM! Lees meer.

April 2013 - Stichting Werk Incubator en Start Foundation leiden Nuggers op als Gas-Waterfitter. Lees meer.

3 AUG - Meeting Prime X Design, SnelleKoppen en SWI. Lees meer.

MEI - Artikel en interview in 'De Kennissenclub'. Lees meer.

9 MEI - Case: Nieuwe dagopvang voor honden. Lees meer.

DECEMBER 2011 - Publicatie in Rijnmond Business #10 (pag. 33).
Lees het artikel > (opent in nieuw venster)

 

Samenwerking tussen u en St. Werk Incubator

U kunt op verschillende wijzen met ons samenwerken en putten uit onze kennis. Samen met u bekijken wij graag op welke wijze of welk gebied wij een aanvulling kunnen zijn op uw bedrijf of onderwijsinstelling. Mogelijkheden zijn:

1. Studiekeuzebegeleiding
a. het afnemen van een beroepskeuzetest,
b. een vaste (privé) mentor,
c. bedrijfsbezoeken en het verzorgen van stageplaatsen

Stichting Werk incubator gaat samen met bedrijven actief scholieren 'scouten' en enthousiasmeren voor bedrijfstakken, bedrijven en projecten. Dit doen we door middel van begeleiding, additionele lesmodules (in de huidige schoolomgeving van de jongeren, in bedrijven of in door Stichting Werk Incubator geselecteerde faciliteiten en/of instellingen) en 'incentives'.

Door te luisteren naar de wensen van een potentiële werkgever kunnen wij gericht op zoek naar de juiste doelgroep. Vervolgens bekijkt Stichting Werk incubator of de doelgroep additionele opleiding/modules moet volgen. Stichting Werk Incubator koppelt jongeren in een vroeg stadium van hun keuze op een actieve manier met in het bedrijfsleven. Op deze manier creëren bedrijven hun eigen potentiële werknemers en tegelijkertijd geïnspireerde jongeren met een doel en motivatie voor een vak. Het bedrijfsbezoek is een echte leerervaring die waardevol is in het oriëntatieproces van de leerling. Zo wordt het meer dan 'een leuk uitje' alleen. Bezoeken worden in alle branches verzorgd.

Stichting Werk Incubator kan zich beroepen op een ruime ervaring in zowel het bedrijfsleven en de personele behoeftes als wel in de onderwijs branche. Binnen de Stichting is kennis van en ervaring met opleiden, begeleiden en in het arbeidsproces plaatsen en opnemen van beide bovengenoemde doelgroepen aanwezig. Op een unieke wijze combineren wij ervaring en vraag vanuit het bedrijfsleven. Zo kan de stichting zorgen voor degelijke en begeleide beroepsoriëntatie van jongeren (vanaf de basisschoolleeftijd). Bovendien geven wij advies, bieden we concrete lesmodules aan voor scholen en voeren wij werkgelegenheidsprojecten uit in opdracht van en in samenwerking met bedrijven.

Stichting werk incubator gebruikt zijn netwerk met werkgevers om een speciale doelgroep van werknemers onder de aandacht te brengen. Jongeren met een (lichte) verstandelijke handicap die een werkplek verdienen in een normale werkomgeving. Stichting werk incubator brengt werkgevers in contact met deze jongeren, zorgt voor de juiste begeleiding en de aanvraag van subsidies. De nieuwe wet werken naar vermogen geeft werkgevers de mogelijkheid om samen met de begeleider de productie capaciteit van de werknemer in te schalen. Als de werknemer bij voorbeeld maar 30% van de productie snelheid haalt, betaalt de werkgever in dat geval maar 30% salaris.

Social Return On Investment en financiering
Bij grote overheidsopdrachten is 'Sociaal Return On Investment'(SROI) een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van aanbestedingen. Door SROI wil de overheid ondernemers stimuleren om langdurig werklozen aan het werk te helpen in hun nieuwe projecten. Voor de ondernemer is het, naast een verhoging van de scoringskans bij overheidsaanbestedingen, een middel om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid verder vorm en inhoud te geven. Na gunning van de opdracht vult de ondernemer in hoe de verplichting wordt geconcretiseerd. De coördinatie van de 5% regeling is in handen van het projectbureau van de betreffende gemeente. De 5% regel houdt in dat de ondernemer moet kunnen aantonen dat hij 5% van de contractwaarde besteedt aan langdurig werklozen. Dit bedrag kan voor de helft worden besteed aan stagiaires. Bij de invulling van deze regeling kan Stichting Werk Incubator u van dienst zijn.

 

 
 
Stichting Werk Incubator op Twitter twitter.com
Stichting Werk Incubator op LinkedIn linkedin.nl
Stichting Werk Incubator op Facebook facebook

Stichting Werk Incubator
Wisselspoor 71
2908 AD  Capelle aan den IJssel

Home
De mens
Bedrijfsleven

Samenwerking
Bestuur
Int. Business Groep
Contact

 (c) Stichting Werk Incubator - realisatie: SnelleKoppen Vormgeving