Nederlands   Nederlands   Nederlands  
Laatste nieuws

NOV 2013 - MBO, HBO- en WO- geschoolde mensen zoeken en vinden via SWI een stageplaats en/of een baan. Lees meer.

NOV 2013 - SWI is bezig met het inrichten van een compleet nieuw vakgebied, composiet. Lees meer.

NOV 2013 - SWI en WERKEN.FM! Lees meer.

April 2013 - Stichting Werk Incubator en Start Foundation leiden Nuggers op als Gas-Waterfitter. Lees meer.

3 AUG - Meeting Prime X Design, SnelleKoppen en SWI. Lees meer.

MEI - Artikel en interview in 'De Kennissenclub'. Lees meer.

9 MEI - Case: Nieuwe dagopvang voor honden. Lees meer.

DECEMBER 2011 - Publicatie in Rijnmond Business #10 (pag. 33).
Lees het artikel > (opent in nieuw venster)

 

 

Gerard van Es en Wim van SLuis

Gerard van Es (L) en Wim van Sluis (R)

De persoonlijke klik bij Stichting Werk Incubator

Gerard van Es is een gedreven persoonlijkheid. Dankzij zijn werkervaring met diverse projecten om jongeren van de straat het bedrijfsleven in te helpen, kent hij de problematiek en wil daar invulling aan geven. Deze invulling komt in de vorm van Stichting Werk Incubator, nieuw opgericht door Gerard met als doel jongeren te begeleiden in hun keuze en ontwikkeling, zodat het aantal schoolverlaters afneemt en bedrijven het personeel vinden dat ze zoeken.

De Kennissenclub ziet wel iets in het project, want wie wil nu niet kundig en gemotiveerd personeel in dienst? Na een belletje had de Kennissenclub een afspraak met Gerard voor een Interview. Daags later spraken we Gerard van Es in Brasserie Dylans aan de Kralingse Weg.

Wie is Gerard van Es?
“Ik heb eigenlijk heel veel gedaan. Ik ben groot gebracht in de haven maar daar ging het slechter en er was minder werk. Ik ben toen in de beveiliging gaan werken, terwij l ik overdag voor mijn kind zorgde en ’s nachts werkte. Dat heb ik 9 maanden gedaan, totdat ik gevraagd werd door de politie om een project op te zetten.

Na 5 jaar met de politie werkzaam te zijn geweest kwam ik bij een stichting voor re-intergratie terecht. Mensen konden daar werken voor hun uitkering. Het probleem bij de stichting was dat ze met subsidies werkten en eigenlijk altijd te weinig hadden. Ik moest dat gaan hervormen en heb het opgebouwd door het principe meester en gezel. Door met vakmensen te werken was het mogelijk mensen op te leiden. Binnen twee jaar groeide dit uit tot een grote organisatie, Vak en Werk Rijnmond. Na 10 jaar ging ik daar weg na wat onenigheid, omdat ik constateerde dat het geld niet altijd even goed werd besteed.

Ik ben toen voor mezelf begonnen en heb een groot project in Amsterdam gedraaid. Huisvesting voor studenten in Containers. De kwaliteit van het product uit China was slecht, en mij is gevraagd het te verbeteren. De containers moesten gebouwd worden in Nederland, dus ik ben op zoek gegaan naar personeel. Ik zocht op scholen, maar op het MBO waren alle technische opleidingen leeg, er waren geen leerlingen. Op de praktijkscholen hebben we uiteindelijk de jongens binnen gehaald. Er hebben ongeveer 1 00 van hen gewerkt, en 90% is uitgestapt naar het bedrijfsleven dankzij de toenmalige leveranciers. Het resultaat was 90% doorstroming terwij l normaal 80 % uitvalt. Daarna ben ik in Rotterdam opdracht van Venturo begonnen het opzetten van het meester en gezel principe, maar door de crisis en opvolgende bezuinigingen is het uiteindelijk niet van de grond gekomen.

In september stond ik toen plotseling zonder baan. Dat was voor het eerst in mijn leven. Toen ben ik gaan bedenken wat ik nu wilde doen. Mijn collega en bestuurlid Eric Boers wilde graag meedoen. Als ervaren salesmanager bracht hij veel contacten en kennis mee over de international handel.

Dat was het moment dat Stichting Werk Incubator ontstond?
Ik kwam telkens terug op mijn ervaring met uitvallers. Ik heb er heel veel gezien. Mensen die langdurig werkzoekend waren en soms crimineel zijn geworden of verslaafd zijn geraakt. Deze mensen terugbrengen in de maatschappij en ze aan een baan helpen was wat ik deed. Wat mij opviel was dat er bij deze uitvallers veel mensen waren die eigenlijk helemaal niet uit hadden hoeven vallen. Veel hadden de verkeerde opleiding gekozen en konden niet aan een baan komen. Neem bijvoorbeeld ICT op MBO 3 niveau, daar is gewoon geen werk in, je moet minimaal MBO 4 hebben. De echte Bèta vakken op het MBO zijn eigenlijk verwaarloosd. Dat soort mensen wil ik graag helpen.

Heb je hier een voorbeeld van?
Ja, een meisje, Kim, had de grafische school gedaan, en moest daarna een keuze maken uit 200 richtingen. Dan verdwaal je, met zoveel keuze. Ik ben toen een gesprek met haar aangegaan en gevraagd wat ze echt graag wilde. Nu bleek wilde ze iets in de kinderopvang, waarna ik wilde zorgen dat ze ergens een stageplek kreeg. Maar eigenlijk wilde ze dat niet, het was totaal haar ding niet. Dat was het moment dat haar echte verhaal kwam, ze wilde graag een hondendagopvang en uitlaatcentrale beginnen. Een kennis van mij zit in de hondentraining en van het een kwam het ander. Ze heeft een bedrijfsplan geschreven en is nu zelfstandig ondernemer geworden.

Wat wil je bereiken met Stichting Werk Incubator?
Wij willen jongeren in Nederland op zeer jonge leeftijd kennis laten maken met allerlei beroepsgroepen en ze daarin goed begeleiden. Het is belangrijk voor hen om mogelijkheden te vinden om hun wens of streven. Daarmee hoop ik te voorkomen dat jongeren de verkeerde opleidingskeuzes maken en in een later stadium uitvallen.

De stichting heeft hiervoor veel samenwerkingspartners nodig. Bedrijven die het aandurven om iemand stage te laten lopen, met het risico dat het niets wordt, maar ook bedrijven die personeel nodig hebben. Bijvoorbeeld in de techniek en de haven, waar de vraag naar goed personeel zeer hoog is. Door deze bedrijven te koppelen aan de stichting, komt er een platform waar de juiste informatie te vinden is over opleidingen, wat bedrijven zoeken. Op die manier hoop ik een betere koppeling tussen de opleiding, de jongeren en het bedrijfsleven te bewerkstelligen. Ook is verdere opleiding hierbij nodig. De scholing van jongeren kan veel gerichter worden uitgevoerd.

Maar hoe wil je dit financieren?
Uiteindelijk willen wij dit financieren met gebruik van ons netwerk. Daarvoor hebben wij de International Business Group gestart. Dit netwerk gebruiken we om als intermediair op te treden bij het tot stand brengen van bedrijven, het leveren van personeel. Ook ondersteunen we bij het zoeken van handelspartners, zowel nationaal als internationaal. We hebben bijvoorbeeld al contacten in Estland en Noorwegen. Voor de rol als Intermediair vragen we dan een percentage van de omzet zodat Stichting Werk Incubator zijn doelstellingen kan volbrengen. We hebben ook binnen Nederland contacten lopen met bijvoorbeeld Impuls Zeeland dat op zoek is naar jong technisch personeel en bedrijven die zich in Zeeland willen vestigen.

Het netwerk?
Uiteindelijk moet het netwerk je wat gunnen, en kan je dan weer wat terug doen voor het netwerk. Er moet wel een klik zijn, want zonder klik ben je nergens. Iemand die je kaartje ophaalt en je vervolgens alles probeert aan te smeren, daar wil ik niets mee te maken hebben. Je moet er in investeren, dan krijg je er vanzelfweer iets voor terug. Ik hoef ook echt niet rijk te worden van de stichting. Mij gaat het er om dat ik jongeren weer aan het werk krijg, ze de juiste keuzes kan laten maken en daarbij bedrijven aan het personeel kan helpen dat ze zoeken. Dat is voor mij belangrijk. Ik moet zelf gewoon een normale vergoeding krijgen zodat ik ook aan mijn verplichtingen kan voldoen, maar ik wil geld dat binnenkomt zoveel mogelijk terug de stichting in stoppen.

Bedankt voor het interview Gerard, we wensen je veel succes. Met het interview lichten we een tipje van de sluier. Wilt u meer weten over Stichting Werk Incubator, verzoeken wij u contact op te nemen met Gerard van Es.

 

 
 
Stichting Werk Incubator op Twitter twitter.com
Stichting Werk Incubator op LinkedIn linkedin.nl
Stichting Werk Incubator op Facebook facebook

Stichting Werk Incubator
Wisselspoor 71
2908 AD  Capelle aan den IJssel

Home
De mens
Bedrijfsleven

Samenwerking
Bestuur
Int. Business Groep
Contact

 (c) Stichting Werk Incubator - realisatie: SnelleKoppen Vormgeving